« Share this page!
©2010 - 2022
Over ons

Stichting Muziekinnovatie spant zich sinds 2010 in voor grensverleggende muzikale initiatieven binnen Nederland. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om muziek die de grenzen met andere media doorbreekt en multimediale kunstuitingen waarvan muziek een onderdeel is.

Onze activiteiten:

1) Compositie-opdrachten
Stichting Muziek Innovatie verstrekt compositie-opdrachten voor muziekwerk dat improviserend wordt uitgevoerd en waarvan muziekvreemd geluid en/of bewegend beeld, een integraal onderdeel is. Het te vervaardigen werk moet vernieuwend zijn en van hoogwaardige artistieke kwaliteit. Opdrachten moeten binnen het tijdbestek van drie tot zes maanden uitgevoerd kunnen worden.

2) Ondersteunen van R&D
Om digitale technieken voor snelle geluids- en/of beeldverwerking toepasbaar te kunnen maken voor live-uitvoering is onderzoek en ontwikkelingswerk nodig. Welomgeschreven projecten met een goed afgebakend artistiek doel komen in aanmerking voor ondersteuning door de stichting.

3) Faciliteren van een multimediale productie
Maximaal eens per jaar ondersteunt de stichting een nieuwe podiumproductie (première of uitgave).

4) Ondersteuning van innovatieve marketing
De stichting geeft steun aan promotionele activiteiten die betrekking hebben op nieuw werk of die gebruik maken van nieuwe methoden om publiek te benaderen en bij de muziek te betrekken. Hierbij kan worden gedacht aan activiteiten die gericht zijn op vergroten van de bekendheid van nieuw werk of het verlagen van de drempel tot het bijwonen van uitvoeringen.

5) Ondersteuning van educatieve activiteiten
Ten slotte geeft de stichting steun aan educatieve activiteiten, zoals workshops en masterclasses die tot doel hebben studenten en musici vertrouwd te maken met nieuwe technieken en nieuwe benaderingen van improvisatie en presentatie in live producties.
Ondersteuning die de stichting biedt, bestaat uit het geven van advies, personele ondersteuning en het beschikbaar stellen van financiële middelen. In haar beoordeling hanteert het bestuur als criteria: vernieuwingsgehalte, artistieke kwaliteit en uitvoerbaarheid. Aanvragen kunnen doorlopend bij de Stichting worden ingediend.

© 2022
Stichting Muziekinnovatie spant zich sinds 2010 in voor grensverleggende muzikale initiatieven binnen Nederland. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om muziek die de grenzen met andere media doorbreekt en multimediale kunstuitingen waarvan muziek een onderdeel is.
lees meer »
Tony Roe presents Modular Piano
lees nieuws »
TMT presents The Greatest Show
lees nieuws »
Tin Men & the Telephone ontvangt bijdrage Fonds Podiumkunsten voor internationaal promotieplan
lees nieuws »
©Stichting Muziekinnovatie
©2010 - 2022